Dedikerad peering-guide för instans

Det här dokumentet beskriver de två alternativen som kunder kan använda för att peer-ansluta till Webex för att utöka sin organisation till dedikerad instans (DI), Partner Connect och Customer Connect med Webex Edge Connect.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/DI_Peering.pdf

Dedikerade peeringguide för partner Connect-instans

Det här dokumentet beskriver Partner Connect-alternativet för kunder till peer-kontakt med Webex för att utöka organisationen till Webex Calling – dedikerad instans.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Peering_Guide_Partner_Connect.pdf

Dedikerade peeringinstansfrågeformulär, översikt

Det här dokumentet beskriver hur partner kan använda dedikerade partner connectinstansen – peering-frågeformulär för att peer-anslutning med dedikerad instans.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Dedicated_Instance_Peering_Questionnaire_Overview.pdf

Dedikerade partner connectinstans – peering-frågeformulär

I arbetsboksformatet i det här dokumentet kan partner utbyta teknisk information med Cisco för peering med Dedikerad instans.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Dedicated_Instance_Partner_Connect_Peering_Questionnaire.xlsm