Sæt din hovedtelefon i pardannelsestilstand for at gøre den synlig for andre enheder. Hvis du vil have mest muligt ud af din hovedtelefon, skal du downloade og konfigurere appen Cisco-hovedtelefoner på din mobilenhed.

Din Cisco-hovedtelefon 730 kan gemme op til otte forskellige Bluetooth-enheder og samtidig opretholde forbindelser med op til to enheder på én gang.


Hvis du allerede har to aktive Bluetooth-kilder, skal du frakoble en, før du kan gemme en anden Bluetooth-enhed til din hovedtelefon.

1

Skub op og hold Tænd/sluk/Bluetooth-kontakten nede i to sekunder, indtil Bluetooth-LED'en blinker.

Cisco-hovedtelefon 730 i pardannelsestilstand.
2

Aktivér Bluetooth på din enhed.

Du kan aktivere og deaktivere Bluetooth i menuen Indstillinger på de fleste opkaldsenheder.

3

Vælg din hovedtelefon på enhedslisten.

Din hovedtelefon vises på enhedslisten som Cisco-hovedtelefon 730 efterfulgt af de seneste tre cifre i hovedtelefonens serienummer.