Náhlavní soupravu přepněte do režimu párování tak, aby ji mohla vyhledat ostatní zařízení. Pro maximální využití náhlavní soupravy si do svého mobilního zařízení stáhněte a nainstalujte aplikaci Cisco Headsets.

Náhlavní souprava Cisco 730 pojme až osm různých zařízení Bluetooth a udrží souběžná připojení až se dvěma zařízeními současně.


Pokud již máte dva aktivní zdroje Bluetooth, nejprve musíte jeden odpojit a až poté můžete do náhlavní soupravy uložit další zařízení Bluetooth.

1

Posuňte a na dvě vteřiny přidržte přepínač Napájení/Bluetooth, dokud nezačne blikat kontrolka Bluetooth.

Náhlavní souprava Cisco 730 v režimu párování.
2

Na svém zařízení povolte Bluetooth.

Na většině volacích zařízeních funkci Bluetooth povolíte nebo zakážete v nabídce Nastavení.

3

V seznamu zařízení vyberte svou náhlavní soupravu.

Náhlavní souprava se v seznamu zařízení Bluetooth zobrazí jako Náhlavní souprava Cisco 730 následovaná posledními třemi číslicemi sériového čísla náhlavní soupravy.