Przełącz zestaw słuchawkowy w tryb parowania, aby umożliwić jego wykrycie przez inne urządzenia. Aby w pełni wykorzystać możliwości zestawu słuchawkowego, pobierz i skonfiguruj aplikację Cisco Headsets na swoim urządzeniu mobilnym.

Zestaw słuchawkowy Cisco 730 może zapisać do ośmiu różnych urządzeń Bluetooth i utrzymywać jednoczesne połączenia z maksymalnie dwoma urządzeniami.


Jeśli masz już dwa aktywne źródła Bluetooth, musisz odłączyć jedno z nich, zanim będziesz mógł zapisać kolejne urządzenie Bluetooth w zestawie słuchawkowym.

1

Przesuń w górę i przytrzymaj przełącznik Zasilanie/Bluetooth przez dwie sekundy, aż dioda LED Bluetooth zacznie migać.

Zestaw słuchawkowy Cisco 730 w trybie parowania.
2

Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu.

W większości urządzeń z połączeniem telefonicznym można włączać i wyłączać funkcję Bluetooth w menu Ustawienia.

3

Wybierz zestaw słuchawkowy z listy urządzeń.

Na liście urządzeń zestaw słuchawkowy będzie widoczny jako zestaw słuchawkowy Cisco 730, a następnie trzy ostatnie cyfry numeru seryjnego zestawu słuchawkowego.