Cloud-tilslutning

Dedikerede tilslutningsmuligheder for tilfælde

Denne vejledning beskriver de to valgmuligheder for kunder, så de kan oprette forbindelse til Webex og udvide deres organisation til også at omfatte Dedikerede tilfælde (DI), Partner Connect og Kundetilslut ved hjælp af Webex Edge Connect.

https://help.webex.com/en-us/article/13d11e/Dedicated-Instance-Cloud-Connectivity

Tilslutningsvejledning til dedikeret instans og partnertilslutning

Denne vejledning beskriver valgmuligheden Partner Connect for kunder, så de kan udvide deres organisation til Webex-opkald – dedikeret instans.

https://help.webex.com/en-us/article/74f47cb/Partner-Connectivity

Oversigt over dedikeret forekomstforbindelsesspørgeskema

Denne vejledning beskriver, hvordan du udfylder spørgeskemaet for dedikerede tilfælde af partnerforbindelse.

https://help.webex.com/en-us/article/nt1fw4db/Cloud-Connectivity-Questionnaire-Overview

Dedikeret forekomst partnerforbindelsesspørgeskema

Denne projektmappe lader partnere udveksle tekniske oplysninger med Cisco med henblik på at oprette forbindelse til en dedikeret forekomst.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Dedicated_Instance_Partner_Connect_Peering_Questionnaire.xlsm