Sky-tilkobling

Dedikert forekomsttilkobling

Denne veiledningen beskriver detaljer om de to alternativene for kunder å få kontakt med Webex for å utvide organisasjonen til Dedikert forekomst (DI), Partner Connect og Customer Connect ved hjelp av Webex Edge Connect.

https://help.webex.com/en-us/article/13d11e/Dedicated-Instance-Cloud-Connectivity

Tilkoblingsveiledning for dedikert forekomst og partnertilkobling

Denne veiledningen beskriver Partner Connect-alternativet for kunder for å utvide organisasjonen til Webex Calling - Dedicated Instance.

https://help.webex.com/en-us/article/74f47cb/Partner-Connectivity

Oversikt over spørreskjema for dedikert forekomsttilkobling

Denne veiledningen beskriver hvordan du fyller ut spørreskjemaet for tilkobling for dedikert forekomstpartner.

https://help.webex.com/en-us/article/nt1fw4db/Cloud-Connectivity-Questionnaire-Overview

Dedikert spørreskjema for tilkobling for forekomstpartner

Med denne arbeidsboken kan partnere utveksle tekniske detaljer med Cisco med det formål å få kontakt med dedikert forekomst.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Dedicated_Instance_Partner_Connect_Peering_Questionnaire.xlsm