Conectivitate în cloud

Conectivitate dedicată instanței

Acest ghid descrie detalierea celor două opțiuni pentru ca clienții să se conecteze cu Webex pentru a-și extinde organizația la Instanță dedicată (DI), Conectare parteneră și Conectare client utilizând Webex Edge Connect.

https://help.webex.com/en-us/article/13d11e/Dedicated-Instance-Cloud-Connectivity

Ghid de conectivitate pentru instanță dedicată și conectare la parteneri

Acest ghid descrie opțiunea Partner Connect pentru clienți de a-și extinde organizația la Webex Calling - Instanță dedicată.

https://help.webex.com/en-us/article/74f47cb/Partner-Connectivity

Prezentare generală a chestionarului dedicat privind conectivitatea instanțelor

Acest ghid descrie modul de completare a chestionarului dedicat privind conectivitatea partenerilor instanței.

https://help.webex.com/en-us/article/nt1fw4db/Cloud-Connectivity-Questionnaire-Overview

Chestionar dedicat privind conectivitatea partenerilor instanței

Acest registru de lucru permite partenerilor să facă schimb de detalii tehnice cu Cisco în scopul conectării cu instanță dedicată.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Dedicated_Instance_Partner_Connect_Peering_Questionnaire.xlsm