Denne funktion giver værten og medværten for et Webex-møde mulighed for at:

  • afbryde lyden for alle deltagere: alle deltageres lyd slås fra, bortset fra værten og den deltager, der aktuelt deler.

  • Slå lyd til for alle deltagere: alle deltagerne kan selv slå deres lyd til.

Der er to til/fra-indstillinger tilgængelige, når du vælger ikonet "":
  • Slå deltageres lyd fra ved deltagelse: du kan vælge, om lyden af deltagere, der tilslutter sig mødet, skal slås fra eller ej.

  • Giv deltagerne mulighed for selv at slå deres lyd til: du kan tillade eller forhindre deltagere i selv at slå deres lyden til.

Bed deltagere om at slå deres lyd til

Når en deltagers lyd er slået fra, kan værten og medværten anmode denne om selv at slå sin lyd til direkte fra deltagerlisten. Tryk på deltagerens navn, og vælg Anmod om at slå lyd til. Deltageren modtager en besked, hvor vedkommende bliver bedt om at slå lyden til.

Begrænsninger

Under Webex-møder eller møder i personlige rum er det kun værten og medværten, der kan slå alle deltageres lyd fra. Alle funktioner, der er angivet ovenfor, er tilgængelige.

Under et møder i Webex-område kan alle slå alle andre deltageres lyd fra. Men de andre funktioner, der er nævnt ovenfor (slå alles lyd til, slå lyd fra ved deltagelse, anmode deltagere om at slå deres lyd til og give deltagerne mulighed for selv at slå deres lyd til) er ikke tilgængelige.

Deltagere, der tilslutter sig fra platforme, enheder eller versioner af Webex Meetings-appen, der ikke understøtter indstillingen Tillad/forhindr deltagere i selv at slå deres lyd til kan stadig selv slå deres lyd til. En deltager, der tilslutter sig fra en Android-enhed, vises f.eks. som lyden slået fra, men lyden kan slås til.

Slå alles lyd fra slår ikke lyden fra for en deltager fra, som aktuelt deler.

1

Tryk på deltagerlisten i et opkald eller under et møde.2

Tryk på Slå lyd fra for alle. Alle deltageres lyd er nu slået fra, bortset fra den deltager, der deler i øjeblikket. Som standard er til/fra-funktionen Slå deltageres lyd fra ved deltagelse slået til: lyden fra deltagere, der tilslutter sig mødet, er slået fra.

  • Når til/fra-indstillingen slås fra for Tillad deltagere at slå deres egen lyd til, vil deltageres lyd blive slået fra, og de kan ikke selv slå deres lyd til.

  • Når til/fra-indstillingen slås til for Tillad deltagere at slå deres egen lyd til, vil deltagernes lyd blive slået fra, men de kan selv slå deres lyd til.
 

Når du trykker på Slå lyd til for alle, ændres Slå deltageres lyd fra ved deltagelse til fra, og Tillad deltagere selv at slå deres lyd til ændres til til. Lyden fra de deltagere, der tilslutter sig mødet, er ikke slået fra, og deltagerne i mødet er nu i stand til at slå deres egen lyd til.1

Tryk på deltagerlisten i et opkald eller under et møde.2

Tryk på Slå lyd fra for alle. Alle deltageres lyd er nu slået fra, bortset fra den deltager, der deler i øjeblikket. Som standard er til/fra-funktionen Slå deltageres lyd fra ved deltagelse slået til: lyden fra deltagere, der tilslutter sig mødet, er slået fra.

  • Når til/fra-indstillingen slås fra for Tillad deltagere at slå deres egen lyd til, vil deltageres lyd blive slået fra, og de kan ikke selv slå deres lyd til.

  • Når til/fra-indstillingen slås til for Tillad deltagere at slå deres egen lyd til, vil deltagernes lyd blive slået fra, men de kan selv slå deres lyd til.
 

Når du trykker på Slå lyd til for alle, ændres Slå deltageres lyd fra ved deltagelse til fra, og Tillad deltagere selv at slå deres lyd til ændres til til. Lyden fra de deltagere, der tilslutter sig mødet, er ikke slået fra, og deltagerne i mødet er nu i stand til at slå deres egen lyd til.1

I et opkald eller under et møde skal du navigere til deltagerlisten.2

Vælg Slå lyd fra for alle. Alle deltageres lyd er nu slået fra, bortset fra den deltager, der deler i øjeblikket. Som standard er til/fra-funktionen Slå deltageres lyd fra ved deltagelse slået til: lyden fra deltagere, der tilslutter sig mødet, er slået fra.

  • Når til/fra-indstillingen slås fra for Tillad deltagere at slå deres egen lyd til, vil deltageres lyd blive slået fra, og de kan ikke selv slå deres lyd til.

  • Når til/fra-indstillingen slås til for Tillad deltagere at slå deres egen lyd til, vil deltagernes lyd blive slået fra, men de kan selv slå deres lyd til.
 

Når du trykker på Slå lyd til for alle, ændres Slå deltageres lyd fra ved deltagelse til fra, og Tillad deltagere selv at slå deres lyd fra ændres til til. Lyden fra de deltagere, der tilslutter sig mødet, er ikke slået fra, og deltagerne i mødet er nu i stand til at slå deres egen lyd til.