Som vært eller medvært kan du låse og låse op personligt lokale møder ved at vælge låseknappen. Når mødet er låst, kan du lukke andre deltagere ind ved at trykke på deltagerlisten og vælge Giv adgang på din enhed.

1

Når du har et opkald i dit personlige lokale, skal du trykke på Lås møde eller Mere, hvis knappen ikke er synlig, og derefter vælge Lås møde.

2

Dit personlige lokale er nu låst. Du kan lukke deltagere ind ved at trykke på deltagerlisten i opkaldskontrolfunktionerne og vælge Lad ind. Tryk på Lås møde op for at låse dit personlige lokale op.