Du kan kommentere flere ting i dine Webex møder, for eksempel kan du dele din skærm og kommentere, hvad der er synligt på den. Du kan også overføre et dokument eller tilføje et whiteboard til mødet for at kommentere med dine mødedeltagere. Få mere at vide om deling af indhold her: Del indhold i Cisco Webex Meetings.

Før du kan starte kommentering, skal du aktivere værktøjslinjen Kommenter. Vælg en af valgmulighederne herunder for at aktivere din kommentar værktøjsbjælke:

  • Hvis du deler din skærm, skal du gå til kontrolpanelet øverst på din skærm og klikke på Kommenter.

  • Hvis du deler et dokument eller et whiteboard, men ikke din skærm, skal du klikke på Kommenter i panelet kontrolfunktioner til venstre.

Kommenterings værktøjsbjælken vises i venstre side af dit Webex møde. Se tabellen kommenterings værktøjsbjælke for en detaljeret liste over dine kommentar indstillinger.

1

Klik på fil > Åbn og del.

2

Naviger til din fils placering.

3

Vælg filen, og klik på Åbn.

For at ændre hvilken side du ser, kan du:

  • Vælg den side, du ønsker at se, ved at klikke på sideminiaturebilledet.

  • Vælg et sideminiaturebillede, og brug derefter pil op og ned på dit tastatur.

  • Klik på pilene over og under det aktuelle sidenummer fra den lille værktøjsbjælke til venstre.

  • Klik på sidetallet i den lille værktøjsbjælke til venstre, og Indtast den ønskede side.

4

For at stoppe deling Klik på rullepilen ved siden af dokumentnavnet, og klik derefter på knappen Luk. Hvis du deler flere dokumenter, skal du gøre dette for hvert af dem.

1

Hvis du vil tillade alle deltagere at kommentere indhold under mødet, begivenheden eller undervis1ningssessionen, skal du vælge Tildel privilegier på menuen Deltager, vælge Deltagere og markere afkrydsningsfeltet Kommenter.

2

Hvis du vil tillade en specifik deltager at kommentere, skal du højreklikke på personens navn i listen Deltagere og vælge Tillad at kommentere.

Du kan også bruge kommentaren til at skifte mellem kommenterings værktøjsbjælken for at aktivere eller deaktivere kommentarer for alle mødedeltagere. Hvis du klikker på den højre pil, kan du aktivere kommentarer for specifikke mødedeltagere.

Værter kan kommentere på delt indhold. Hvis du er deltager, og værten tillader dig at kommentere på delt indhold, kan du også tegne på og føje figurer til indhold, der deles.

Se tabellen kommenterings værktøjsbjælke nedenfor for detaljer om alle dine tilgængelige valgmuligheder.

1

For at tegne en kommentar, skal du vælge en af valgmulighederne på kommenteringsværktøjsbjælken.

2

Tryk på venstre museknap, og træk musen for at tegne. Du kan tegne flere kommentarer efter hinanden.


 
Sørg for, at din markør er i tegnetilstand og ikke flyttetilstand . Hvis du for eksempel har valgt firkanten på værktøjslinjen, skal du flytte markøren, indtil den ændres til tegnemarkøren .

Hvis du vil fortsætte med at tegne direkte på den kommentar, du lige har tegnet, skal du holde CTRL-tasten i Windows (kommando-tasten på en Mac) nede for at tvinge markøren til tegnetilstand, trykke på venstre museknap, og trække markøren for at tegne.


Kun deltageren med rollen som præsentationsvært kan flytte kommentarer.

Få mere at vide om, hvordan du videregiver rollen som præsentationsvært her: https://help.webex.com/WBX1800/

1

For at flytte en figur skal du pege på kanten af figuren, indtil markøren ændres til flyttemarkøren . Træk derefter figuren til dens nye placering.

2

For at flytte en linje, kuglepenstegning eller tekst skal du holde markøren over kommentaren, indtil markøren ændres til flyttemarkøren. Træk derefter kommentaren til dens nye placering.

Følg disse trin for at gemme dit indhold.

Alle ikke-gemte dokumenter og whiteboards vil gå tabt, når mødet slutter.

1

Vælg det whiteboard eller dokument, du vil gemme fra listen.

2

Klik på knappen Gem fra værktøjslinjen Kommenter til venstre.

3

Gå til det sted, hvor du vil gemme filen.

4

Navngiv filen, og vælg en filtype. Tilgængelige filtyper er:

  • Universelt kommunikations format (*. UCF) – Vælg, om du vil genbruge i et Webex møde og fortsætte kommentering.

  • Portable Document Format (*. pdf) – Vælg, om du vil åbne i andre applikationer, udskrive eller dele.

5

Klik på Gem.

Brug kommenterings værktøjerne til at kommentere dit delte indhold.

Værktøj

Beskrivelse

Klik for at aktivere og deaktivere kommentering for alle deltagere.

Klik på > for at udvide den kommentar menu, hvor du kan aktivere specifikke deltager til kommentering.

Gør opmærksom på et specifikt punkt på skærmen ved hjælp af en markør. Pilemarkøren inkluderer dit navn .

Hvis du er i Windows, skal du klikke på pilen for at vælge laserpegepind.

Tilføj tekst til delt indhold.

Ændr farven ved først at vælge .

Tegn lige linjer for at fremhæve indhold eller henlede opmærksomheden herpå. Træk din mus for at tegne en linje.

Hvis du er i Windows, skal du klikke på pilen og vælge enkelt eller dobbelt pilespids.

Skift farve ved at vælge først.

Tegn en firkant.

Hvis du er i Windows, skal du klikke på pilen for at tegne en ellipse, markere eller x-mærke.

Ændr farven ved først at vælge .

Tegn fri hånd ved hjælp af pennen.

Hvis du er i Windows, skal du klikke på pilen for at tegne med en blyant.

Skift farve ved at klikke på først.

Ændr farven på tekst, linjer, former samt pen- eller blyantværktøjet.

Klik på pilen for at vælge en farve.

Slet en kommentering ved at vælge viskelæderet og derefter vælge kommentaren.

Hvis du er i Windows, skal du klikke på højre pil for at slette alle kommentarer eller kun deres.

Gem dine kommentarer.


 

Ikke-gemte kommentarer går tabt, når mødet slutter.