Skrivebords pro: digital zoom op til 2x.

Webex Board: digital zoom op til 5x.

  • Delte enheder: Bedste oversigt tændes automatisk igen, når det næste opkald er afsluttet.

  • Personlige tilstandsenheder: Hvis du vil bruge Bedste oversigt igen efter at have ændret kameraindstillingerne, skal du slå den til igen fra kameramenuen.

1

Tryk på ikonet Selvvisning. Tryk derefter på selvvisningsbilledet og Juster kameravisning for at åbne kameraindstillingerne.

2

Slå Bedste oversigt fra, og brug kamerakontrollerne til at justere panorering, vip og zoom.

3

Tryk på skærmen hvor som helst uden for menuen for at lukke menuen.

For at lukke selvvisningsbilledet skal du trykke på ikonet Selvvisning.

Du kan kun ændre kameraindstillingerne i Webex Board, når du er i et opkald.

Hvis du har en Touch 10 tilsluttet til din Webex Board, kan du bruge Touch 10 til at kontrollere kameravisningen.

1

Når du er i et opkald, skal du trykke på skærmen for at se selvvisningen.

2

Tryk på selfview-billedet, og vælg Juster kameravisning for at åbne kameraindstillingerne.

3

Slå Bedste oversigt fra, og brug kamerakontrollerne til at justere panorering, vip og zoom.

4

For at lukke selvvisnings- og kamerastyringsmenuen skal du trykke på skærmen et vilkårligt sted uden for menuen.