Stůl Pro: digitální zoom až 2x.

Webex Board: digitální zoom až 5x.

  • Sdílená zařízení: Nejlepší přehled se po ukončení dalšího hovoru automaticky zapne.

  • Zařízení osobního režimu: Pokud chcete po změně nastavení fotoaparátu znovu použít nejlepší přehled, musíte jej znovu zapnout z nabídky fotoaparátu.

1

Klepněte na ikonu Selfview. Potom klepněte na vlastní obraz a upravte zobrazení kamery a otevřete možnosti fotoaparátu.

2

Vypněte nejlepší přehled a pomocí ovládacích prvků fotoaparátu upravte posouvání, naklápění a přiblížení.

3

Pokud chcete nabídku zavřít, klepněte na obrazovku kdekoli mimo nabídku.

Chcete-li obrázek vlastního zobrazení zavřít, klepněte na ikonu Vlastního zobrazení.

Nastavení kamery z nástěnky Webex můžete změnit pouze v případě, že voláte.

Pokud máte k desce Webex připojen Touch 10, můžete pomocí dotykového ovládání kamery ovládat.

1

Když voláte, klepnutím na obrazovku zobrazíte obrázek vlastního zobrazení.

2

Klepněte na vlastní obraz a vyberte Upravit zobrazení kamery a otevřete možnosti fotoaparátu.

3

Vypněte nejlepší přehled a pomocí ovládacích prvků fotoaparátu upravte posouvání, naklápění a přiblížení.

4

Pokud chcete zavřít nabídku vlastního zobrazení a ovládání kamery, klepněte na obrazovku kdekoli mimo nabídku.