Desk Pro: digitalni zum do 2x.

Webex tabla: digitalni zum do 5x.

  • Deljeni uređaji: Najbolji pregled se automatski ponovo uključi nakon završetka sledećeg poziva.

  • Uređaji ličnog režima: Ako želite ponovo da koristite najbolji pregled nakon promene postavki fotoaparata, potrebno je da ga ponovo prebacite iz menija kamere.

1

Dodirnite ikonu "Selfview". Zatim dodirnite sliku za samostalni prikaz i podesite prikaz kamere da biste otvorili opcije kamere.

2

Isključivanje najboljeg pregleda i korišćenje kontrola kamere za podešavanje pomeranja, nagiba i zumiranja.

3

Da biste zatvorili meni, dodirnite ekran bilo gde izvan menija.

Da biste zatvorili sliku za samostalni prikaz, dodirnite ikonu "Selfview".

Postavke kamere možete da promenite iz Webex table samo kada ste u pozivu.

Ako imate Touch 10 povezan sa Webex tablom, možete da koristite Touch 10 da biste kontrolisali prikaz kamere.

1

Kada ste u pozivu, dodirnite ekran da biste videli sliku sa pogledom na sebe.

2

Dodirnite sliku samopomoći i izaberite stavku Podešavanje prikaza kamere da biste otvorili opcije kamere.

3

Isključivanje najboljeg pregleda i korišćenje kontrola kamere za podešavanje pomeranja, nagiba i zumiranja.

4

Da biste zatvorili meni kontrole samousamopovesti i fotoaparata, dodirnite ekran bilo gde izvan menija.