Vend tilbage til hovedmødemeddelelse

Deltagere kan vælge at vende tilbage til hovedmødet eller blive i under undersessionerne.

Deltagere, der vender tilbage til hovedmødet, kan oprette forbindelse til under alle undersessioner senere, hvis under under undersessionerne ikke afsluttes.


Hvis du ikke afslutter undersessioner, når du beder alle om at vende tilbage, slås lyden fra deltageres lyd fra, når de vender tilbage til hovedmødet. Påmind deltagerne om at slå lyden til, hvis de har noget at sige.

Undersessioner er tilgængelige på WBS40.9 og senere websteder. Du kan finde ud af, hvilken version Webex Meetings du bruger, under Find dit Cisco Webex Meetings versionsnummer.

Fra menuen Undermenu skal du klikke på Bed alle om at vende tilbage .

Bed alle om at vende tilbage menuvalgmulighed
Meddelelsen sendes til deltagere i alle undersessioner.