השלבים שלהלן מוחקים לצמיתות את חשבונך - לא נוכל לשחזר אף אחד מהמידע שלו או מהנתונים המשויכים אליו.


 

אם יש לך תוכנית בתשלום, אתה צריך לבטל את המנוי בתשלום שלך תחילה. לאחר תום המנוי שלך, או אם יש לך תוכנית ניסיון, עבור אל רכזת בקרה והשלם את השלבים ל למחוק את הארגון שלך .

1

עבור אלhttps://settings.webex.com להיכנס.

2

בחר את האליפסיס בפינה השמאלית העליונה של תעודת הזהות, ולאחר מכן לחץ מחק חשבון > בסדר .

לבעיות נוספות בחשבונך, בבקשה צור קשר עם התמיכה .