1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך, בחר הגדרות ולאחר מכן עבור אל שיחות.

2

בטל את הסימון של שיחות התשובה עם הסרטון שלי בתיבת הסימון ולאחר מכן לחץ על שמור.


 

אפליקציית Webex תומכת בסוגים שונים של שיחות. אם אינך רואה תיבת סימון זו, אינך מוגדר עם אפשרויות החיוג הנדרשות.

1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך, בחר העדפות ולאחר מכן עבור אל שיחה.

2

בטל את הסימון של שיחות התשובה עם הסרטון שלי בתיבת הסימון ולאחר מכן לחץ על שמור.


 

אפליקציית Webex תומכת בסוגים שונים של שיחות. אם אינך רואה תיבת סימון זו, אינך מוגדר עם אפשרויות החיוג הנדרשות.