1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Ustawienia , a następnie przejdź dopozycji Połączenia.

2

Usuń zaznaczenie pola wyboru Odbieraj połączenia z moim filmem wideo na, a następnie kliknij przycisk Zapisz .


 

Aplikacja Webex obsługuje różne typy połączeń. Jeśli nie widzisz tego pola wyboru, oznacza to, że nie skonfigurowano wymaganych opcji połączeń.

1

Kliknij swoje zdjęcieprofilowe, wybierz pozycję Preferencje , a następnie przejdźdo pozycji Połączenia.

2

Usuń zaznaczenie pola wyboru Odbieraj połączenia z moim filmem wideo na, a następnie kliknij przycisk Zapisz .


 

Aplikacja Webex obsługuje różne typy połączeń. Jeśli nie widzisz tego pola wyboru, oznacza to, że nie skonfigurowano wymaganych opcji połączeń.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie przejdź do ustawień > Wideo .

2

Wyłącz odbieranie połączeń z włączonym filmem.


 

Aplikacja Webex obsługuje różne typy połączeń. Jeśli nie widzisz tego pola wyboru, oznacza to, że nie skonfigurowano wymaganych opcji połączeń.