1

Klikk profilbildetditt , velg Innstillinger , og gå deretter til Ringer .

2

Fjern merket for Svar anrop med videoen min på , og klikk deretter Lagre.


 

Webex App støtter ulike typer samtaler . Hvis du ikke ser denne avmerkingsboksen, er du ikke konfigurert med de nødvendige oppringingsalternativene.

1

Klikk profilbildetditt , og gå deretter til Innstillinger > Video .

2

Slå av Svaranrop med videoen på.


 

Webex App støtter ulike typer samtaler . Hvis du ikke ser denne avmerkingsboksen, er du ikke konfigurert med de nødvendige oppringingsalternativene.