1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, לחץ על סמל הבניין לצד שם הארגון ובחר מנויים.

2

גלול אל פגישה > שימוש בפגישות משותפות ולאחר מכן לחץ על הצג דוח.

הדו"ח מראה:

  • המספר הממשי של פגישות בו-זמניות שהתרחשו בארגון שלך.

  • מספר הפגישות המותרות מתייחס למספר הפגישות בו-זמניות שהארגון שלך זכאי להן והוא שווה למספר המנויים של פגישות משותפות בענן שנרכשו.

3

לחץ על דוח מפורט כדי להוריד קובץ CSV עם פרטים נוספים עבור הפגישות המשותפות, כגון מתי התקיימו הפגישות בו-זמניות ומי אירח אותן.

פגישות צוות Webex בו-זמניות אינן נכללות בדוח זה.