1

Klik in de klantweergave in https://admin.webex.comop het gebouw pictogram naast de naam van uw organisatie en kies abonnementen.

2

Blader naar vergadering > gedeeld vergaderings gebruik en klik vervolgens op rapport weergeven.

Het rapport geeft het volgende weer:

  • Het werkelijke aantal gelijktijdige vergaderingen dat is opgetreden in uw organisatie.

  • Het aantal toegestane vergaderingen verwijst naar het aantal gelijktijdige vergaderingen waartoe uw organisatie gerechtigd is en is gelijk aan het aantal aangeschafte abonnementen voor Cloud gedeelde vergaderingen.

3

Klik op gedetailleerd rapport om een CSV-bestand te downloaden met extra informatie over de gedeelde vergaderingen, zoals wanneer de gelijktijdige vergaderingen hebben plaatsgevonden en wie ze heeft gehost.

Gelijktijdige Webex Teams vergaderingen zijn niet opgenomen in dit rapport.