1

Från kund visaren i https://admin.webex.comklickar du på ikonen för byggnaden bredvid ditt organisations namn och väljer prenumerationer.

2

Bläddra till mötets > delade möte och klicka sedan på Visa rapport.

Rapporten visar:

  • Det faktiska antalet samtidiga möten som inträffade i din organisation.

  • Antalet tillåtna möten avser antalet samtidiga möten som din organisation är berättigad till och som är lika med antalet moln prenumerationer som köps.

3

Klicka på detaljerad rapport om du vill hämta en CSV-fil med ytterligare information om de delade mötena, t. ex. när samtidiga möten inträffade och som var värd för dem.

Samtidiga Webex Teams-möten ingår inte i den här rapporten.