מחק את תמונת הפרופיל שלך.

אם אינך רואה את האפשרות להסיר את תמונת הפרופיל שלך, פנה למנהל המערכת לקבלת מידע נוסף.

1

בכותרת האפליקציה, לחץ על הפרופיל שלך.

2

לחץ ערוך פרופיל , ואז עבור אל תמונת פרופיל סעיף.

3

לחץ מחק תמונה ולאחר מכן לחץ שמור .