Izbrišite sliku profila.

Ako ne vidite opciju uklanjanja slike profila, obratite se administratoru za više informacija.

1

Kliknite na profil u zaglavlju aplikacije.

2

Kliknite na "Uredi profil", a zatim idite na odeljak Slika profila .

3

Kliknite na "Izbriši sliku", a zatim na dugme Sačuvaj.