Mini floating window

כדי להחזיר את חלון השיחה או הפגישה המלאים, לחץ במקום כלשהו בחלון המיני הצף.


 

אתה יכול להשתיק או לבטל את ההשתקה של עצמך, לעצור או להתחיל את הסרטון שלך, לשתף תוכן ולסיים או לצאת מהפגישה מהחלון המיני הצף. אם החלון הצף מכסה משהו על המסך שלך, גרור את החלון למיקום אחר או כווץ את החלון.

אם אתה לא רוצה שחלון המיני הצף יוצג כשאתה מבצע ריבוי משימות, אתה יכול לכבות אותו .