Mini plutajući prozor

Da biste vratili ceo prozor za poziv ili sastanak, kliknite bilo gde u plutajućem mini prozoru.


 

Možete da prigušite ili unmutite sebe i zaustavite ili pokrenete video zapis sa plutajućeg mini prozora. Ako plutajući prozor prikriva nešto na ekranu, prevucite prozor na drugu lokaciju ili sedajte prozor.

Ako ne želite da se plutajući mini prozor prikazuje kada multitasking, možete da gaisključite.