מהו זמן הסיבוב עבור בקשות להקצאת פורטל CCA-SP?

מהו זמן הסיבוב עבור בקשות הקצאת ההקצאה של פורטל CCA-SP?

מהו זמן הסיבוב להוסיף, לשכפל או להגדיר תחומי טלפוניה עבור פורטל CCA-SP?

מהו זמן הסיבוב לשינוי תווית תצוגת ממשק משתמש בפורטל CCA-SP?

מהו זמן הסיבוב כדי להוסיף / לשנות / להסיר את מספר התצוגה או מספר הגישה בפורטל CCA-SP?

מהו זמן הסיבוב להוספה/שינוי/הסרה של קבוצת התקשרות חוזרת בפורטל CCA-SP?

 

זמן סיבוב מעודכן עבור פורטל CCA-SP:
 

SRD לאבקשת שותףCCA-SP 4.0 סובב את טיים
1שינוי תווית תצוגת ממשק משתמש בלבדיום
3מספר תצוגה/מספר גישה - הוספה/שינוי/הסרה2 ימים
5קבוצת התקשרות חוזרת - הוספה/שינוי/הסרה - (מבוסס על שינוי סטנדרטי)יום
6דומיין טלפוניה כפול/חדשיום
7תצורת טלפוניה חדשה (TD/CB חדש)2 ימים

האם המאמר הזה הועיל לך?
מאמרים קשורים