Šta je vreme preokreta za zahteve za obezbeđivanje CCA-SP portala?

Koji je red za zahteve za obezbeđivanje CCA-SP portala?

Koji je red da se dodaju, dupliraju ili konfigurišu telefonski domeni za PORTAL CCA-SP?

Koji je red da se izmeni oznaka za prikaz korisničkog uI na PORTALU CCA-SP?

Koji je red da se doda/izmeni/ukloni broj ekrana ili pristupni broj u PORTALU CCA-SP?

Koji je red da se doda/izmeni/ukloni grupa povratnog poziva u CCA-SP portalu?

 

Ažurirano vreme preokreta za CCA-SP portal:
 

SRD BRZahtev partneraCCA-SP 4.0 Okreni se za TIme
1Izmeni samo oznaku prikaza UI1 dan
3Broj prikaza/pristupni broj - dodaj/izmeni/ukloni2 Dana
5Grupa povratnog poziva - dodaj/izmeni/ukloni - (zasnovano na standardnoj promeni)1 dan
6Domen duplikata/nove telefonije1 dan
7Novi telefonski konfig (Novi TD/CB)2 Dana

Da li je ovaj članak bio koristan?