מהי מדיניות הביטולים של שירותי סיוע בייצור?

מהי מדיניות הביטולים עבור שירותי סיוע בייצור?


פתרון:

שירותי ההפקה מאפשרים ביטולים, אולם אתם עשויים לשאת בחיובים. החיובים משתנים בהתאם לחוזה, אנא פנה לשותף או לנציג החשבון שלך לקבלת מידע נוסף על החוזה והעמלות שלך.

באופן כללי, העמלות יחויבו באופן הבא:

  • התראה של יותר משבועיים: ללא תשלום
  • שבועיים עד יומיים:  $100
  • פחות מיומיים:  100% מסך עלות הסיוע בייצור.

האם המאמר הזה הועיל לך?