Šta su smernice za otkazivanje usluga pomoći u proizvodnji?

Koje su smernice za otkazivanje usluga pomoći u proizvodnji?


Rešenje:

Usluge proizvodnje omogućavaju otkazivanje, međutim možete da naplatite troškove. Troškovi se razlikuju u zavisnosti od ugovora, obratite se partneru ili predstavniku naloga za više informacija o ugovoru i naknadama.

Generalno, naknade će se naplaćivati na sledeći na sledeći naиe:

  • Obaveštenje veće od dve nedelje: Bez naknade
  • Dve nedelje do dva dana:  100 dolara
  • Manje od dva dana:  100% od ukupnih troškova asistencije za proizvodnju.

Da li je ovaj članak bio koristan?