הסתר את רשימת המשתתפים במפגשי הדרכה של Webex

הסתרת רשימת המשתתפים במפגשי הדרכה של Webex

כיצד ניתן להסיר את רשימת המשתתפים בהדרכה של Webex?


פתרון:

בעוד שלא ניתן להסתיר את מספר המשתתפים, המארח יכול להסתיר את רשימת המשתתפים לפני או אחרי הפעלת ההפעלה החיה.

בעת קביעת האימון:

  1. לחץ על לחצן ערוך אפשרויות תחת המקטע אפשרויות הפעלה.
תמונה שנוספה על-ידי המשתמש
  1. בטל את הסימון של רשימת המשתתפים במקטע הרשאות משתתפים.
  2. לחץ על שמור.

לאחר תחילת האימון:

  1. לחץ על משתתף בסרגל הכלים העליון.
  2. בחר הקצה הרשאות.
תמונה שנוספה על-ידי המשתמש
  1. במקטע תצוגה , בטל את הסימון של תיבת רשימת המשתתפים.
תמונה שנוספה על-ידי המשתמש
  1. לחץ על אישור.

האם המאמר הזה הועיל לך?