האם מזהה הכנס ייחודי למפגשים חוזרים של Webex?

האם מזהה הכנס ייחודי למפגשים חוזרים של Webex?

האם מזהה פגישה ייחודי למפגשים חוזרים של Webex?

פתרון:

מזהה הישיבה ייחודי לכל ישיבות Webex החוזרות על עצמן, אך מזהה הישיבה אינו ייחודי. מזהה/מספר הפגישה אינו משתנה מפגישה לפגישה ללא קשר אם תזמן את הפגישה החוזרת דרך מתזמן האתר או דרך אפליקציית Webex Desktop.

 

האם המאמר הועיל לך?