Är konferens-ID unikt för återkommande Webex-möten?

Är konferens-ID unikt för återkommande Webex-möten?

Är ett mötes-ID unikt för återkommande Webex Meetings?

Lösning:

Konferens-ID:t är unikt för varje återkommande Webex Meetings men mötes-ID:t är inte unikt. Mötes-ID/nummer ändras inte från möte till möte oavsett om du schemalägger det återkommande mötet via webbplatsen Schemaläggaren eller via Webex skrivbordsprogram.

 

Var den här artikeln användbar?