Da li je ID konferencije jedinstven za periodične Webex sastanke?

Da li je ID konferencije jedinstven za periodične Webex sastanke?

Da li je ID sastanka jedinstven za periodične Webex sastanke?

Rešenje:

ID konferencije je jedinstven za sve Webex sastanke koji se ponavljaju, ali ID sastanka nije jedinstven. ID/broj sastanka se ne menja iz sastanka u sastanak bez obzira na to da li periodični sastanak planirate putem planera lokacije ili putem aplikacije Webex Desktop App.

 

Da li je ovaj članak bio koristan?