איני מצליח לערוך משתמשים בדף ' ניהול אתרים ' Cisco Webex

איני מצליח לערוך משתמשים בדף ' ניהול אתרים ' Cisco Webex '.

כאשר אני מנסה לערוך חשבון משתמש בניהול האתר, השדות מוצגים באפור.

הקישור ' הוספת משתמשים ' חסר בדף ' ניהול אתרים Cisco Webex שלי '.סיבה:
כאשר אתר פגישה Cisco Webex מצויד באופן הדוק עם Cisco Jabber, יש לבצע את כל ניהול החשבונות בכלי מנהל מערכת הארגון Cisco Webex Messenger. הדבר כולל הוספה או עריכה של חשבונות קיימים.

פתרון

כדי להוסיף או לשנות חשבון מארח, השתמש בכלי ניהול מנהל Cisco Webex Messenger ארגוני. עיין במאמר הבא לקבלת שלבים להתחברות לניהול הארגון: WBX45939-כיצד ניתן להיכנס לממשק הניהול הארגוני?.

    האם המאמר הזה הועיל לך?