Jag kan inte redigera användare på sidan Cisco Webex webbplatsadministration

Jag kan inte redigera användare på sidan Cisco Webex webbplatsadministration.

När jag försöker redigera en användares konto i webbplatsadministration är fälten inaktiverade.

Länken Lägg till användare saknas på sidan Cisco Webex webbplatsadministration.Orsak:När en Cisco Webex-möteswebbplats är tätt parkopplad med Cisco Jabber måste all kontohantering utföras i verktyget Cisco Webex organisationsadministratör för messenger.
Detta inkluderar att lägga till eller redigera befintliga konton.

Lösning:

Använd verktyget Cisco Webex organisationsadministratör för messenger för att lägga till eller ändra ett värdkonto.Se följande artikel för anvisningar om att logga in på organisationsadministration: WBX45939 – Hur loggar jag in i gränssnittet för organisationsadministration?.

    Var den här artikeln användbar?