כיצד אוכל להגדיר את אתר Webex שלי או את Cisco Jabber לשימוש בשירותי איחוד ספריות פעילים?

לקבלת עזרה עם ADFS, עיין במדריך התצורה של AFDS.

כיצד אוכל להגדיר את אתר Webex שלי או את Cisco Jabber לשימוש בשירותי איחוד ספריות פעילים?

כיצד אוכל להגדיר שירותי איחוד ספריות פעילים עם תחום Cisco Jabber שלי?

 

לקבלת עזרה עם הגדרת שירותי איחוד Active Directory (ADFS) עם תחום Cisco Jabber, ראה: מדריך לתצורה של ADFS

האם המאמר הזה הועיל לך?