Jak skonfigurować witrynę Webex lub Cisco Jabber, aby korzystała ze skonfederowanych usług Active Directory?

Aby uzyskać pomoc dotyczącą ADFS, zobacz Przewodnik konfiguracji AFDS.

Jak skonfigurować witrynę Webex lub Cisco Jabber do korzystania z usług Active Directory Federation Services?

Jak skonfigurować usługi federacyjne Active Directory z domeną Cisco Jabber?

 

Aby uzyskać pomoc w konfiguracji usług federacji Active Directory (ADFS) z domeną Cisco Jabber, patrz: ADFS Configuration Guide

Czy ten artykuł był pomocny?