אני לא רואה את הפגישה שלי מופיעה בלוח השנה של הפגישות

איני רואה את הפגישה שלי רשומה בלוח השנה של הפגישות.

הפגישה שאליה אני מוזמן ב- Outlook אינה מופיעה באתר האינטרנט של Webex.

הוצאה משימוש של תצוגה קלאסית עבור פגישות

החל מעדכון ספטמבר 2020 (40.9), אנו נוציא משימוש את פורטל התצוגה הקלאסית שלנו עבור כל יכולות הפגישות של Webex. הלקוחות ימשיכו לקבל גישה ליכולות ההדרכה של Webex Events ו-Webex; עם זאת, הם לא יוכלו עוד לגשת לפונקציות הספציפיות לפגישות Webex שלהם דרך ממשק התצוגה הקלאסית. ראה פרטים עבור מה נתמך בתצוגה המודרנית

פתרון:

אם הפגישה שאתה מתחיל או מצטרף אליה אינה רשומה, לא תראה את הפגישה בלוח השנה הציבורי של אתר Webex.

כדי להציג פרטים אודות פגישה שאינה רשומה:

  • למשתתפים: פתח את ההזמנה לדואר אלקטרוני או את אישור לוח השנה שלך. לחץ על הקישור בדוא"ל כדי להצטרף לפגישה שלך.

אתר האינטרנט של Webex יטען את חלון פרטי הפגישה בדפדפן שלך.

  • עבור מארח הפגישה:
  1. היכנס לאתר Webex שלך (דוגמה: https://SITENAME.Webex.com)
הערות: 
  • החל מחבילת העסקים של Webex (WBS) 39.6, התצוגה המודרנית היא תצוגת ברירת המחדל. כדי לעבור מתצוגה מודרנית לתצוגה קלאסית , לחץ על הקישור תצוגה קלאסית בפינה השמאלית העליונה של הדף.
  • WBS 39.5 וקודם לכן, אם האתר שלך נמצא בתצוגה מודרנית, לחץ על התצוגה הקלאסית בסרגל הניווט הימני.
  1. לחץ/י על הכרטיסיה ״ה-Webex שלי״ ולאחר מכן לחץ/י על ״הפגישות שלי״ בחלונית הימנית.
  2. תחת פגישותWebex שלי, לחץ על הכרטיסיה כל הפגישות .
הפגישה שלך תופיע בלוח השנה של פגישות Webex שלי.
 
הערה:
אם קיימת פגישה בלוח השנה של Webex, בלוח השנה של Office 365 ובלוח השנה של המכשיר בו-זמנית. לוח השנה של Webex יוצג תחילה.
רמת העדיפות עבור לוח השנה: לוח השנה של Webex > לוח השנה של לוח השנה > Office 365.
הפגישות שאינן Webex אינן מוצגות ללא קשר לגירסת האפליקציה Webex Meetings.
 

האם המאמר הזה הועיל לך?