כיצד אוכל לציין את מספרי השיחות המוגדרים כברירת מחדל עבור אתר האירועים Webex?

כיצד אוכל לציין את מספרי החיוג המוגדרים כברירת מחדל עבור אתר האירועים Webex?

איך משנים את מספרי השיחה המוצגים עבור כל מארח באתר האירועים Webex?

האם ניתן לשנות את המספרים המוצגים בחלון שיחת האירוע?

פתרון:
נכון לעכשיו, אין אפשרות זמינה למנהל אתר לשנות את מספרי השיחה המוגדרים כברירת מחדל באתר Webex, עם אירועי Webex (Classic) כסוג השירות היחיד.כדי לשנות את מספרי החיוג המוגדרים כברירת מחדל, פנה למנהל האתר של Webex או לתמיכה של סיסקו.ראה:  WBX15 – איך מקבלים עזרה עם Webex? באתר

עם אירועי Webex (קלאסי וחדש) + כל השירותים (פגישות Webex, אימון Webex ותמיכה ב - Webex), שינוי 'מספרי שיחות ברירת המחדל' בכלי ניהול האתר ישפיע על פגישות Webex ועל אימון Webex בלבד.

האם המאמר הזה הועיל לך?