Hur anger jag standard nummer för inRingning för WebEx Events-webbplatsen?

Hur anger jag standard nummer för inringning för WebEx Events-webbplatsen?

Hur ändrar jag nummer för inringning som visas för varje värd på webbplatsen för WebEx Events?

Är det möjligt att ändra numren som visas i fönstret händelse telekonferens?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.Lösning:

Det finns för närvarande inget alternativ tillgängligt för en webbplats administratör för att ändra standard nummer för inringning på en WebEx-webbplats som har WebEx Events typ av tjänst.
Om du vill ändra standard nummer för inringning ska du prata med din Kundframgångschef. Se: WBX15 – Hur kontaktar jag mitt Kundframgångschef (CSM)?

På en webbplats som har WebEx Events + alla tjänster (WebEx Meetings, WebEx Training och WebEx support) kommer "standard nummer för inringning" i webbplats administrations verktyget att gälla WebEx-möten och WebEx-utbildning.

Var den här artikeln användbar?