Kako da navedem podrazumevane brojeve poziva za Webex Events Site?

Kako da navedem podrazumevane brojeve poziva za Webex Events lokaciju?

Kako da promenim brojeve poziva prikazane za svakog domaćina na Webex Events lokaciji?

Da li je moguće promeniti brojeve prikazane u prozoru telekonferencije događaja?

Rešenje:

Trenutno ne postoji opcija dostupna administratoru lokacije da promeni podrazumevane brojeve poziva na Webex Veb lokaciji sa Webex događajima (Classic) kao jedinim tipom usluge.  Da biste promenili podrazumevane brojeve poziva, obratite se menadžeru za uspeh klijenta. Vidim: WBX15 - Kako da stupim u kontakt sa menadžerom uspeha klijenta (CSM)?

Na lokaciji sa Webex Events (Classic & New) + All Services (Webex Meetings, Webex Training i Webex Support), promena 'podrazumevanih brojeva poziva' u alatki "Administrator lokacije" uticaće samo na Webex Meetings i Webex Training.

Da li je ovaj članak bio koristan?