שגיאה: הפגישה שאתה מנסה להצטרף אליה מוגבלת ל-25 משתתפים ואף משתתפים נוספים לא יכולים להצטרף לפגישה'

'שגיאה: הפגישה שאתה מנסה להצטרף אליה מוגבלת ל-25 משתתפים ואף אחד מהמשתתפים לא יכול להצטרף לפגישה".

לשירות הפגישות של Cisco Webex יש מגבלת מכסת משתתפים גבוהה יותר, אך לא יותר מ-25 משתתפים מורשים להצטרף.


סיבה:
אם המארח תזמן פגישה עם סוג הפגישה: הכנס האישי של Webex ומתחיל את החלק האינטרנטי של הפגישה, מספר המשתתפים המרבי המותר מוגבל ל-25 ללא קשר לשירות הליבה של פגישות Webex של Cisco.

תמיסה:

תזמן מחדש את הפגישה, או ערוך את הפגישה על-ידי בחירה בסוג הפגישה: פגישת Pro (Pro) ושליחת הזמנה מעודכנת בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים.

 

האם המאמר הזה הועיל לך?