Fel: Mötet du försöker delta i är begränsat till 25 deltagare och inga fler mötesdeltagare kan delta i mötet"

"Fel: Mötet du försöker delta i är begränsat till 25 mötesdeltagare och inga fler mötesdeltagare kan delta i mötet".

Antalet Cisco Webex Meetings har en högre deltagargräns, men inte fler än 25 mötesdeltagare kan ansluta.


Orsak:
Om värden har schemalagt ett möte med mötestyp: För personlig konferens Webex-användare och startar webbdelen av mötet är det maximala antalet tillåtna mötesdeltagare begränsat till 25 oavsett vilken kärntjänst Cisco Webex Meetings till.

Lösning:

Du kan antingen ändra mötets schema eller redigera mötet genom att välja Mötestyp: Pro Meeting (Pro) och skicka en uppdaterad e-postinbjudan till alla deltagare.

 

Var den här artikeln användbar?