מצביע הלייזר מושבת בעת שיתוף לוח לבן במפגשי Cisco Webex

ה - Laser Pointer מושבת בעת שיתוף לוח לבן במפגשי Cisco Webex.

אין אפשרות להשתמש ב - Laser Pointer בלוח לבן בפגישות Webex.

מצביע הלייזר מאפיר כאשר לוח לבן משותף במפגש Webex.

מצביע הלייזר מאפיר כאשר לוח לבן משותף בפגישות Webex. זוהי בעיה ידועה המזוהה כמתרחשת בעת שיתוף לוח לבן בסוויטה העסקית של Webex 33, והיא מתוכננת להיות מתוקנת בשחרור עתידי של Webex.

האם המאמר הזה הועיל לך?