Laser pekaren är inaktive rad vid delning av en whiteboard i ett Cisco WebEx-möte

Laser pekaren är inaktive rad när du delar en whiteboard i ett Cisco WebEx-möte.

Det går inte att använda Laser pekare på en whiteboard i ett WebEx-möte.

Laser pekaren är nedtonad när en whiteboard delas i ett WebEx möte.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

Laser pekaren är nedtonad när en whiteboard delas i ett WebEx-möte. Detta är ett känt problem som identifieras vid delning av en whiteboard i WebEx Business Suite 33 och är schemalagt att åtgärdas i en framtida WebEx-version.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
Relaterade artiklar uppåtpil expanderat