Wskaźnik laserowy jest wyłączony podczas udostępniania tablicy podczas spotkań Cisco Webex

Wskaźnik laserowy jest wyłączony podczas udostępniania tablicy w Cisco Webex Meetings.

Nie można używać wskaźnika laserowego na tablicy podczas spotkań Webex.

Wskaźnik laserowy jest wyszarzony, gdy tablica jest udostępniana w sesji Webex.

Wskaźnik laserowy jest wyszarzony, gdy tablica jest udostępniana podczas spotkań Webex. Jest to znany problem zidentyfikowany podczas udostępniania tablicy w pakiecie Webex Business Suite 33 i ma zostać rozwiązany w przyszłej wersji Webex.

Czy ten artykuł był pomocny?