לא ניתן לבצע שיחות Jabber של סיסקו מ - Apple Watch

לא ניתן לבצע שיחות Jabber סיסקו מ Apple Watch.

שיחות Jabber סיסקו לא עובדות מ Apple Watch.

כדי לפתור בעיות בביצוע שיחות Jabber של סיסקו מ - Apple Watch:

  • יש לוודא שהשעון מחובר ל - iPhone.
  • ודא ששירותי הטלפון מופעלים עבור חשבונך.

האם המאמר הועיל לך?