Ne može napraviti Cisco Jabber poziva iz Apple Watch

Ne može napraviti Cisco Jabber poziva iz Apple Watch.

Cisco Jabber pozivi ne rade iz Apple Watch.

Za otklanjanje problema s čineći Cisco Jabber poziva iz Apple Watch:

  • Pobrinite se da vaš sat je spojen na vaš iPhone.
  • Provjerite je li usluga telefona omogućena za vaš račun.

Je li taj članak bio koristan?