Cisco Jabber מנקז סוללת מכשיר סלולרי

Cisco Jabber מנקז סוללת מכשיר סלולרי

הסוללה עבור המכשיר שלי מנקז מהר יותר כאשר אני משתמש Cisco Jabber.

כדי לצמצם את ניקוז הסוללה, בדוק את הפרטים הבאים:

  •  רישום מפורט-הפעל אפשרות זו רק אם אתה אוסף פרטי פתרון בעיות לפתרון בעיות באמצעות Cisco Jabber.
כדי להשבית:
  1. הקש על הגדרות > דיווח על בעיות.
  2. הקש על מתג הרישום המפורט לכיבויו.
  •  חיבור 3g או מWi-Fi חלש עלול להשפיע על חיי הסוללה. מעבר למיקום עם אות רשת חזק יותר.

האם המאמר הועיל לך?