Cisco Jabber odvodnje baterija mobilnih uređaja

Cisco Jabber odvodnje baterija mobilnih uređaja

Baterija za moj sprava kanalizacija brže našto koristim Cisco Jabber.

Kako biste smanjili odvod baterije, provjerite sljedeće:

  •  Detaljno zapisivanje — omogućite ovu mogućnost samo ako prikupljate pojedinosti o otklanjanju poteškoća kako biste riješili probleme pomoću programa Cisco Jabber.
Za onemogućavanje:
  1. Dotaknite postavke > izvješćivanja o problemu.
  2. Za isključivanje možete dodirnuti detaljan parametar zapisnika.
  •  Slaba 3G ili Wi-Fi veza može utjecati na vijek trajanja baterije. Premjestite se na lokaciju s jačim mrežnim signalom.

Je li taj članak bio koristan?